[google8b6491993e334887.html]
ممکن است نمایش درستی از سایت در مرورگر شما نشان داده نشود. لطفا مجددا با یک مرورگر محبوب سعی نمایید.
فامور در گوگل اينترنت

به اضافه ساختمان هوشمند و خانه هوشمند

فهرست مطلب

 

روشنایی ساختمان هوشمند و خانه هوشمند

با ورود شما به ساختمان هوشمند و خانه هوشمند چراغهای راهرو ها، لابی و پارکینگ و فضاهای مشاع به صورت اتوماتیک و هوشمندانه از حالت کم نور یا خاموش، روشن می شوند و شما نیاز به زدن کلیدی ندارید. واما بعد که شما نیستید منطق حکم می کند که چراغ ها را براساس زمان تعیین شده و یا عدم حضور شما به حالت کم نور و یا خاموش در آورند.